ກອງປະຊຸມຮ່ວມມືໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄູມພະ ຍາດ ຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ ວັນທີ 29-30 /06/2016

IMG_0737IMG_0787IMG_9567

ກອງປະຊຸມຮ່ວມມືໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄູມພະຍາດຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ອ່ຶນໆ ຂອງ ບັນດາປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລູ່ມ ( ສ ປປ ລາວ, ສປ ຈີນ, ສະຫະພາບມຽນມ້າ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊອານາຈັກໄທ ) ແລະຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຈາກອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ , ອົງການພະຍຸສັດສາກົນ, ອົງການພັດທະນາສາກົນ ຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 29-30 ທີ່ໂຮງແຮມ ລັດສະຫມີພລາຊາ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດຣ ບຸນຂວາງ ຄຳບຸນເຮືອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້.

ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີຜູ້ແທນລະດັບກົມ ຈາກກົມ ແລະ ຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກ 5 ປະເທດ ເຊັ່ນ: ກົມສັດຕະວະແພດ ແລະ ກົມກວດກາການນຳເຂົ້າແລະສົ່ງອອກ ຈາກ ສປປ ຈີນ, ຫ້ອງການກະຊວງ ແລະ ກົມປັບປຸງພັນສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ ສະຫະພາບມຽນມ້າ, ກົມສັດຕະວະແພດ ແລະ ກົມຮ່ວມມືສາກົນຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ, ກົມພັດທະນາການລ້ຽງສັດ ຈາກ ລາດຊະອານາຈັກໄທ,ຜູ້ແທນຈາກແຂວງຊາຍແດນ, ຫນ່ວຍງານລະບາດວິທະຍາ ,ຈາກ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ພ້ອມທັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຈາກ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ, ອົງການພະຍຸສັດສາກົນ ແລະ ອົງການພັດທະນາສາກົນ ຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ ມີຜູ້ແທນທັງຫົມດ 65 ທ່ານ.


ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນທົບທວນຄືນຄວາມຄືບຫນ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ ເພື່ອຄວບຄູມພະຍາດຂ້າມຊາຍແດນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນພະຍາດປາກເປ່ືອຍລົງເລັບ,ພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ… ແລະ ປຶກສາຫາລືແຜນໃນຕໍ່ ຫນ້າຂອງການຮ່ວມມືຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ວຽກງານການເຝົ້າລະວັງພະຍາດຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ອ່ຶນໆ ມີປະສິດທິຜົນ ທັງ ເປັນການສົ່ງເສີມການຄ້າຂາຍສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 2 ວັນເຕັມ, ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບຈາກກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ມີວິທີການ ແລະ ມາດຕະການຄວບຄູມພະຍາດຮ່ວມກັນເພ່ືອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານການເຝົ້າລະວັງໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ ,ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານພະຍາດສັດ. ທັງຫມົດນີ້ກໍເພື່ອຈຳກັດພະຍາດທີ່ຈະຕິດຕໍ່ຈາກປະເທດຫນ່ຶງໄປຫາປະເທດຫນ່ຶງ ພ້ອມທັງຊອກເງື່ອນໄຂ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ດ້ານການຄ້າຂາຍສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ກັນແລະກັນ ທັງເປັນການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານອີກດ້ວຍ.

ອງປະຊຸມຮ່ວມມືໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄູມພະຍາດຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ອ່ຶນໆ ຂອງ ບັນດາປະເທດແມ່ນ້ຳຂອງຕອນລູ່ມ ( ສ ປປ ລາວ, ສປ ຈີນ, ສະຫະພາບມຽນມ້າ, ສສ ຫວຽດນາມ ແລະ ລາຊອານາຈັກໄທ ) ແລະຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຈາກອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ , ອົງການພະຍຸສັດສາກົນ, ອົງການພັດທະນາສາກົນ ຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ ໄດ້ໄຂຂຶ້ນທີ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 29-30 ທີ່ໂຮງແຮມ ລັດສະຫມີພລາຊາ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ດຣ ບຸນຂວາງ ຄຳບຸນເຮືອງ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ້.
ກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີຜູ້ແທນລະດັບກົມ ຈາກກົມ ແລະ ຂະແຫນງການກ່ຽວຂ້ອງ ຈາກ 5 ປະເທດ ເຊັ່ນ: ກົມສັດຕະວະແພດ ແລະ ກົມກວດກາການນຳເຂົ້າແລະສົ່ງອອກ ຈາກ ສປປ ຈີນ, ຫ້ອງການກະຊວງ ແລະ ກົມປັບປຸງພັນສັດ ແລະ ສັດຕະວະແພດ ສະຫະພາບມຽນມ້າ, ກົມສັດຕະວະແພດ ແລະ ກົມຮ່ວມມືສາກົນຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ, ກົມພັດທະນາການລ້ຽງສັດ ຈາກ ລາດຊະອານາຈັກໄທ,ຜູ້ແທນຈາກແຂວງຊາຍແດນ, ຫນ່ວຍງານລະບາດວິທະຍາ ,ຈາກ ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ພ້ອມທັງຄູ່ຮ່ວມພັດທະນາ ຈາກ ອົງການອາຫານ ແລະ ການກະເສດ, ອົງການພະຍຸສັດສາກົນ ແລະ ອົງການພັດທະນາສາກົນ ຈາກສະຫະລັດອາເມລິກາ ມີຜູ້ແທນທັງຫົມດ 65 ທ່ານ.
ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນທົບທວນຄືນຄວາມຄືບຫນ້າຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຮ່ວມມືລະຫວ່າງປະເທດ ເພື່ອຄວບຄູມພະຍາດຂ້າມຊາຍແດນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນພະຍາດປາກເປ່ືອຍລົງເລັບ,ພະຍາດໄຂ້ຫວັດສັດປີກ… ແລະ ປຶກສາຫາລືແຜນໃນຕໍ່ ຫນ້າຂອງການຮ່ວມມືຕ່າງຝ່າຍຕ່າງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເພ່ືອຮັບປະກັນໃຫ້ວຽກງານການເຝົ້າລະວັງພະຍາດຂ້າມຊາຍແດນ ແລະ ພະຍາດຕິດຕໍ່ອ່ຶນໆ ມີປະສິດທິຜົນ ທັງ ເປັນການສົ່ງເສີມການຄ້າຂາຍສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພຕໍ່ຜູ້ບໍລິໂພກ.
ກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 2 ວັນເຕັມ, ຄາດຄະເນຜົນໄດ້ຮັບຈາກກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນ ມີວິທີການ ແລະ ມາດຕະການຄວບຄູມພະຍາດຮ່ວມກັນເພ່ືອຫລຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ, ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນກໍຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານການເຝົ້າລະວັງໄດ້ຮັບຜົນສຳເລັດ ,ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານພະຍາດສັດ. ທັງຫມົດນີ້ກໍເພື່ອຈຳກັດພະຍາດທີ່ຈະຕິດຕໍ່ຈາກປະເທດຫນ່ຶງໄປຫາປະເທດຫນ່ຶງ ພ້ອມທັງຊອກເງື່ອນໄຂ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ດ້ານການຄ້າຂາຍສັດ ແລະ ຜະລິດຕະພັນສັດ ທີ່ມີຄຸນນະພາບໃຫ້ກັນແລະກັນ ທັງເປັນການຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພດ້ານອາຫານອີກດ້ວຍ.